Telefon: +381 11 2765 777
E-Mail: info@hidrosanitas.rs

Poplave u Srbiji i regionu

Da i na ovaj način damo svoj skromni doprinos što bržem saniranju štete. Pijaća voda jeste i akutan problem a i biće još izvesno vreme jedno od gorućih pitanja. Evo nekih odgovora na neka aktuelna pitanja i naših komentara: Oko vode za piće u Beogradu: onaj ko je plasirao tu informaciju najverovatnije je to uradio iz... Detaljnije »

Priprema natrijum-hipohlorita

Priprema hlornog rastvora se vrši razblaživanjem natrijum hipohlorita sa vodom. Ovo razblaženje se vrši u zavisnosti od dnevne potrošnje hlornog rastvora i ide u rasponu od nerazblaženog NaOCl do 1:50, gde jedinica označava zapreminu upotrebljenog natrijum hipohlorita.   Natrijum hipohlorit se obično pakuje u... Detaljnije »