Telefon: +381 11 2765 777
E-Mail: info@hidrosanitas.rs

Claropur WF

Samoispirajući predfilter

Filteri za vodu za zaštitu komponenti i postrojenja za tretman ili snabdevanje vodom.

Oni štite cevovod i druge priključne komponente sistema od kvara i korozije uzrokovane prisustvom stranih čestica u vodi, kao što su rđa, pesak, čestice kamenca, opiljci, itd.

Glava filtera je od mesinga, telo od plastike kao i zamenljivi elementi filtera.

Preporučujemo

Trenutno nema preporuka kod ovog proizvoda.