Telefon: +381 11 2765 777
E-Mail: info@hidrosanitas.rs

Duplex omekšivač

Automatska glava Autotrol Logix

Na mestima gde je u nekom procesu omekšana voda potrebna 24 časa dnevno, bez zastoja, koriste se dupleks omekšivači. To su dva uređaja paralelno povezana, od kojih je jedan u radu dok se drugi za to vreme regeneriše. Kada se radni uređaj zasiti automatika prebacuje u radnu fazu već regenerisan uređaj. Ovakvim rasporedom postiže se da je jedan uređaj uvek spreman za rad. Kod dupleks varijanti svaki uređaj ima svoju posudu za so i uređaji su povezani tako da su za montažu potrebni samo ulazni i izlazni priključci. Sve faze regeneracije se mogu vremenski podešavati i prilagođavati određenom protoku i kapacitetu uređaja.

Preporučujemo

Trenutno nema preporuka kod ovog proizvoda.