Telefon: +381 11 2765 777
E-Mail: info@hidrosanitas.rs

Hlorkomparator MN-2

Ručno određivanje hlora u vodi

Za kontrolu koncentracije hlora odnosno za sprovođenje uspešne dezinfekcije i zaštite od sekundarnog zagađenja – utvrđuje se merenjem hlorne koncentracije u vodi.

Ova analiza može se vršiti u laboratoriji ako ista stoji na raspolaganju. Za pogon i na terenu je podesna jednostavna i brza metoda određivanja hlora pomoću hlor-komparatora.

 

Proizvodi u verzijama sa 2 merna opsega:

1. Standardni 0,2 - 0,4 - 0,6 mg/L

2. Bazenski 0,8 - 1,0 - 1,2 mg/L

 

U praksi se obično uzimaju sledeće vrednosti koncentracije hlora u vodi:

   - za pijaću vodu:         0,2 – 0,3 mg/ lit.

   - za plivačke bazene:  0,4 – 1,0 mg/ lit.

   - za otpadne vode:      0,5 – 0,6 mg/ lit.

Preporučujemo

Ručni prenosni fotometar za slobodni hlor

Ručni fotometar za određivanje koncentracije slobodnog hlora u vodi. Opsega merenja od 0,00 do 2,50 mg/L  Tačnost: 3% očitane vrednosti Na bazi...

Detaljnije »