Telefon: +381 11 2765 777
E-Mail: info@hidrosanitas.rs

Injektor

Injektori je uređaj koji obezbeđuje generisanje vakuuma potrebnog za transport hlora i njegovo uvođenje i mešanje sa tretiranom vodom.

Injektor funkcioniše na principu venturijevog efekta. Pogonska voda pomoću pumpe za povećanje pritiska sprovodi se kroz venturijevu cev injektora. na venturijevoj cevi, stvara se podpritisak, a njegova veličina zavisi od pritiska pumpe i od stepena propusnosti venturijeve cevi. Vakuum otvara nepovratni ventil injektora i omogućava usis gasnog hlora. Smanjenjem vakuuma dolazi do zatvaranja nepovratnog ventila koji sprečava ulazak vode u vakuum crevo.

Ugradnja injektora se preporučuje direktno na mesto doziranja.

Preporučujemo

Trenutno nema preporuka kod ovog proizvoda.