Telefon: +381 11 2765 777
E-Mail: info@hidrosanitas.rs

Natrijum Hipohlorit NaOCl

Pristupačno sredstvo za hlorisanje vode i uopšte dezinfekciju, posebno u malim i srednjim vodovodima je natrijum-hipohlorit (NaOCl).

Natrijum-hipohlorit se najčešće isporučuje u plastičnim buradima zapremine 50 litara, mada se može naći i u drugim pakovanjima od 1 do 1000 litara.

Skladištenje: na mračnom i suvom mestu, gde nema metalnih predmeta koji bi mogli biti oštećeni korozijom usled agresivnog delovanja hlornih isparenja. 

Pošto natrijum-hipohlorit u normalnim okolnostima slabi 1 - 2% mesečno, usled razlaganja labilnog hlornog jedinjenja, roku upotrebe je ograničen na 3-6 meseci. .

Sinonimi:tečni hlor ili žavelova voda.