Priprema natrijum-hipohlorita

Priprema hlornog rastvora se vrši razblaživanjem natrijum hipohlorita sa vodom. Ovo razblaženje se vrši u zavisnosti od dnevne potrošnje hlornog rastvora i ide u rasponu od nerazblaženog NaOCl do 1:50, gde jedinica označava zapreminu upotrebljenog natrijum hipohlorita.
Natrijum hipohlorit se obično pakuje u plastičnim burićima od 65 kg. (50 lit.), gde mu je koncentracija aktivnog hlora ako obično oko 10% (Fabrički oko 14% ali zbog transporta i skladištenja on slabi).

Burići se lageruju na mračnom i suvom mestu, gde nema metalnih predmeta, koji bi mogli biti oštećeni korozijom agresivnim delovanjem hlornog isparenja.
Pošto natrijum-hipohlorit normalno „slabi“ 1-2% mesečno, usled razlaganja labilnog hlornog jedinjenja, to se ne preporučuje držanje veće zalihe od tromesečne potrošnje.

Za razblaženje treba da se koristi ¨meka¨ voda, do 100Dh (nemačkih stepeni tvrdoće), kišnica, omekšana voda ili ohlađeni kondezat. U slučaju veće tvrdoće dolazi do reagovanja između kalcijumovih i magnezijumovih soli iz vode, i natrijum hidroksida iz natrijumovog hipohlorita, te se izdvaja talog koji može da dovede do smetnji u radu uređaja za doziranje.

Ako se vrši razblaživanje ¨tvrdom¨ vodom, onda se razblažena mešavina ostavlja u stanju mirovanja, minimum 2 časa, da bi se izdvojeni talog slegao i nataložio se na dnu posude, a zatim se lagano bistra tečnost prespe u hlorni rezervoar, vodeći računa da se ne zahvati talog ili uskomeša rastvor.

Prilikom rada na presipanju rastvora, obavezno je primeniti mere zaštite radnika koji rade na tom poslu, kao što su upotreba zaštitnih rukavica i odela i obuće, a naročito treba voditi računa o očima, i upotrebiti zaštitne naočare, zbog moguće povrede očnog tkiva.

Podelite ove vesti!