Uklanjanje gvožđa i mangana

Uklanjanje gvožđa i mangana – Mlekara Šabac
filtersko postrojenje za otklanjanje mangana kapaciteta 18 lit/sek