Preduzeće „Hidrosanitas“ se tretmanom pitkih voda bavi više od 45 godina (osnovano 25. 01. 1967. od strane Udruženja za tehnologiju vode SFRJ). Za to vreme urađeni su projekti i izvedeno je više stotina objekata za tretman voda na prostoru bivše Jugoslavije, počevši od malih kaptaža pa sve do kompletnih fabrika voda po licenci Degremont. Sistemi za tretman vode su različiti zavisno od kvaliteta sirove vode i za tretman su korišćene sve savremene tehnologije.
Početak rada firme je obeležio prvi domaći proizvod za doziranje gasnog hlora HS-1, kao i opreme za dezinfekciju vode natrijum-hipohloritom.

Razvojem firme je oformljen projektni biro i tada su počeli da se ugovaraju veliki objekti, kako projektovanje tako i izgradnja i opremanje kompletnih fabrika vode.

Prekretnica je 1990. godina kada su firmu privatizovali sami zaposleni i od tada posluje kao privatna kompanija.

Danas je „Hidrosanitas“ moderna firma sposobna da izvede i najzahtevnije objekte i postrojenja za snabdevanje velikih gradova, ali i da reši probleme tretmana vode pojedinačnih korisnika.

Zastupamo renomirane svetske kompanije i imamo izvanrednu saradnju sa svim vodećim proizvođačima opreme za tretman vode. Veliki lager robe i rezervnih delova omogućuje brzu isporuku, dok visoko obučeno i trenirano osoblje garantuje profesionalnu ugradnju opreme kao i efektno otklanjanje svih eventualnih kvarova. Potvrdu ovih naših reči možete naći i na našim stranicama sa referencama kao i primerima iz prakse.