Razvodni orman detektora gasnog hlora

Razvodni orman detektora gasnog hlora

HS 2011 – SH300
Kvalitetan RO u IP66 zaštiti

Izuzetno kvalitetan PLC

Signalni toranj i alarmna truba u osnovnoj konfiguraciji.

Lako prilagodljiv svim dodatnim zahtevima.

Neke od mogućih konfiguracija:

– Samo detektor sa signalnom tornjem i trubom

– Detektor sa povezivanjem na postojeći ventilator

Dodatne informacije

Razvodni orman detektora gasnog hlora:  Preuzmite dokument 

Title

Go to Top